6143_09082018_Dolhuys_Haarlemse Cultuurnacht_Tess Janssen - JCI Nederland - JCI Kennemerland.jpg

Gun jij een lid uit jouw Kamer het om Senator te worden? Vind hier alle informatie over de procedure, de formulieren, de uitreiking en het senatorship zelf!

Wat is een senatorship?

De titel van senator wordt door Junior Chamber International voor het leven toegekend aan een lid van JCI, dat tenminste gedurende drie jaar actief is geweest en dat uitzonderlijke diensten aan de organisatie heeft bewezen.

Een Kamer kan een lid kwalificeren voor een senatorship als hij/zij voldoet aan de volgende criteria:

 1. de aspirant-senator dient altijd en primair van lokaal buitenverdienstelijke waarde te zijn of zijn geweest voor zijn of haar eigen Kamer; én
 2. de aspirant-senator dient zich op nationaal niveau bijzonder verdienstelijk te hebben gemaakt voor JCI Nederland; óf
 3. de aspirant-senator dient zich op internationaal niveau bijzonder verdienstelijk te hebben gemaakt voor Junior Chamber International.

Procedure JCI Nederland

De volledige procedure is opgenomen in de bijlage.

Het initiatief voor een senatorship ligt bij de lokale Kamer. Indien de lokale Kamer voornemens is een lid voor te dragen voor de benoeming tot senator, dient de Kamer het aanvraagformulier in te vullen en deze ondertekend door de voorzitter van de Kamer, te sturen naar de Nationaal Voorzitter (zie aanvraagformulier JCI senatorschap Nederlandstalig).

Het verdient aanbeveling om bij het invullen van een aanvraag ondersteuning te vragen aan JCI senators en/of ereleden van de lokale Kamer.

Sinds 1995 laat de Nationaal Voorzitter zich, om de consistentie in de benoemingen te waarborgen, adviseren door een adviescollege, de senatoren-adviescommissie, bestaande uit drie voormalige nationaal voorzitters. 

Taken en bevoegdheden van de senatoren-adviescommissie (SAC)

 • De senatoren-adviescommissie adviseert de Nationale Voorzitter. Het is haar taak te zorgen voor consistentie in de benoemingen.
 • De senatoren-adviescommissie toetst aan de hand van de ingezonden aanvraag en bijlagen of aan de landelijke criteria is voldaan. Zo nodig wint de senatoren-adviescommissie aanvullende informatie in over de kandidaat.
 • De senatoren-adviescommissie deelt haar advies schriftelijk mede aan de Nationale Voorzitter. De leden van de senatoren-adviescommissie nemen bij het vervullen van hun taak uiterste discretie in acht.

Na ontvangst van het Nederlandstalige aanvraagformulier is de procedure als volgt:

 1. de Nationaal Voorzitter doet een eerste beoordeling van de aanvraag;
 2. de senatoren-adviescommissie toetst de aanvraag op consistentie;
 3. de senatoren-adviescommissie adviseert de Nationaal Voorzitter over toewijzing;
 4. de Nationaal Voorzitter beslist definitief over de aanvraag;
 5. de Nationaal Voorzitter koppelt de beslissing terug aan de aanvrager.

Internationale procedure

In overeenstemming met de internationale statuten is het verlenen van het senatorship aan JCI voorbehouden. Het senatorship wordt door JCI toegekend op basis van de zogenaamde Application for Senate Membership (zie aanvraagformulier JCI senatorship Engelstalig).

Pas wanneer de Nationaal Voorzitter positief heeft besloten, wordt de internationale procedure ingezet. Het internationale formulier wordt op aanvraag van een Kamer ondertekend door de lokale Voorzitter en de Nationaal Voorzitter en vervolgens dient door de lokale Kamer de verschuldigde fee aan JCI te worden voldaan.

Na goedkeuring van de aanvraag kan de behandeling door JCI 4 tot 6 weken duren, houd hiermee rekening.

Uitreiking

De versierselen, behorende bij het senatorship, worden doorgaans uitgereikt tijdens een bijzondere bijeenkomst van de lokale Kamer, in een omgeving die recht doet aan de individuele inzet en prestaties van het te decoreren JCI lid. De uitreiking vindt plaats liefst in het bijzijn van JCI senators, ereleden, oud-leden, leden en bestuursleden van de eigen kamer, familie en vrienden uit de eigen kring. Vergeet vooral niet de mensen uit te nodigen waarmee de senator in-spe actief binnen JCI heeft samengewerkt.

Belangrijk is dat de lokale Kamer op het Nederlandstalige aanvraagformulier al aangeeft waar en wanneer men de uitreiking wil laten plaatsvinden. De Nationaal Voorzitter zal deze datum kortsluiten met de Voorzitter van De Nederlandse Senaat.

De uitreiking wordt in principe gedaan door de Nationaal Voorzitter maar kan worden overgedragen aan de vicevoorzitter van JCI Nederland (mits reeds zelf senator) of een voormalig Nationaal Voorzitter van JCI Nederland. Tevens dient tijdig te worden uitgenodigd het bestuur van De Nederlandse Senaat. De Voorzitter van De Nederlandse Senaat of een bestuurslid van De Nederlandse Senaat verwelkomt de senator en overhandigt als officieel welkom in haar midden de senators-pul, met daarop de naam van de nieuwbakken senator.

Het is de bedoeling dat de toekenning van het senatorship een complete verrassing is voor de nieuwe senator.

Vragen?

Inhoudelijke vragen over een mogelijke senatorenaanvraag kun je stellen aan de Nationaal Voorzitter.

Formulieren

Bijlage: procedure aanvraag senatorship: