CVA 2020- JCI KENNEMERLAND-4584 - JCI Nederland.jpg

Leden van JCI die uitzonderlijke bijdragen hebben geleverd aan JCI (lokaal, nationaal, internationaal) kunnen in principe worden voorgedragen voor het senatorship door de eigen Kamer. Het senatorship is een persoonlijke JCI Award. In de internationale statuten staat hierover: "A life entitled JCI Senatorship may be awarded to individual members or past members as means of honouring them for rendering outstanding service to the JCI organization".

Door JCI Nederland is deze definitie van Senator verder uitgewerkt. Hiertoe zijn criteria en procedures opgesteld.

Wereldwijd zijn er inmiddels ruim 73.000 Senatoren. Ongeveer 850 (stand 2022) daarvan zijn Nederlands. Het heeft bij de nuchtere Nederlanders wel even geduurd eer deze erkenning op waarde werd geschat en de eerste Nederlandse senatoren werden benoemd. Waren er in 1973 bij het 15-jarig bestaan van de Federatie circa 65 Senatoren, bij het 20-jarig bestaan in 1978 waren dat er reeds 140. Op dit moment worden er gemiddeld 10 tot 15 Senatoren per jaar benoemd.

Senatoren en hun partners hebben levenslang het recht alle officiële (inter)nationale JCI evenementen bij te wonen. Dit betreft met name CvA's, NC's, Europese en Wereld Congressen. Aan deze evenementen is doorgaans een exclusief programma voor Senatoren en hun partners verbonden.

De Nederlandse Senatoren worden vertegenwoordigd door De Nederlandse Senaat. Zij heeft tot doel het versterken van de onderliggende banden tussen alle Nederlandse senatoren.

Om dit doel te bereiken is De Nederlandse Senaat verantwoordelijk voor:

  • Het organiseren of doen organiseren van evenementen voor Senatoren, zoals het Senatoren golftoernooi, presentaties, nieuwjaarsborrel, pullenparty, etc.;
  • Een diner/feest eens per twee jaar waarin het voorzitterschap van De Nederlandse Senaat wordt overgedragen ('drumming out'). Voor het diner worden (buitenlandse) gasten uitgenodigd, bijvoorbeeld de voorzitter van de Europese Senaat;
  • Een vergadering waarin de penningmeester de financiële gang van zaken van het afgelopen jaar toelicht, gecontroleerd door een kascommissie;
  • Bedrijfsbezoeken;
  • Verzending van de maandelijkse Senatoren nieuwsbrief, waarin onder meer de evenementen en laatste nieuws worden aangekondigd;
  • Onderhouden van (besloten) Senaatsgroepen op social media, zoals LinkedIn, Facebook en Instagram. Daarnaast hebben Senatoren ook toegang tot de JCI NL app waarmee ook een apart nieuwsoverzicht en activiteitenagenda speciaal voor Senatoren toegankelijk is.
  • Uitreiking pullen aan nieuwbenoemde Senatoren;
  • Het coördineren van de deelneming aan Senatorenprogramma's, behorend bij JCI evenementen zoals Wereldcongres en Europees Congres;
  • Alle overige middelen die het doel kunnen dienen.

De Senaat onderhoudt een vriendschappelijke band met JCI Nederland en houdt zich afzijdig van JCI Nederland-beleidszaken, tenzij de voorzitter van JCI Nederland het bestuur van de Senaat daarom verzoekt. Het bestuur van de Senaat onthoudt zich van bemoeienis met individuele senatorbenoemingen. De voorzitter van de Senaat onderhoudt een goed contact met de voorzitter van JCI Nederland, met het oog op de gewenste aanwezigheid van een Senaatsbestuurslid bij senatorshipuitreikingen.

De Senaat ondersteunt JCI Nederland concreet door zich te verbinden aan de JCI-leden die voor de eerste keer een Europees Congres of Wereld Congres willen bijwonen en door de herkenbaarheid van JCI Nederland tijdens internationale congressen te vergroten.