CvA JCI Nederland in studio First Impression audiovisueel.jpg

Algemeen

Op 9 oktober 2020 is tijdens de NC een motie ingediend waarin verzocht is om te onderzoeken of het Europese Conferentie weer in Nederland georganiseerd kan worden. Op deze website kan je alle informatie terugvinden over de invulling die aan dit verzoek wordt gegeven.

 

Waarom zou JCI Nederland een Europese Conferentie organiseren?

De organisatie van een Europese Conferentie is een mooie kans voor leden van JCI Nederland om zich te ontwikkelen, zowel op lokaal/nationaal niveau maar ook op internationaal niveau. Het is de ultieme kans om als lid je (inter)nationale netwerk uit te breiden. 

Daarnaast biedt het de stad of regio waar de Europese Conferentie wordt georganiseerd ook kansen om zich internationaal op de kaart te zetten.

 

Plan van aanpak

Het is niet de eerste keer dat JCI Nederland de organisatie van een internationaal congres gegund heeft gekregen. In 2007 heeft de Europese Conferentie plaatsgevonden in Maastricht. In 2017 heeft het Wereldcongres plaatsgevonden in Amsterdam. Mede op basis van de ervaring die daar is opgedaan is een plan van aanpak opgesteld. Deze is besproken in de Buitengewone Ledenvergadering van 29 april 2021.

 

Subprojecten

De organisatie van de Europese Conferentie wordt opgedeeld in subprojecten van één jaar. Uit ervaring blijkt dat het deelnemen aan een project van meerdere jaren veel vraagt van leden. Met de opdeling van het totale project in subprojecten van een jaar wordt deelname en commitment aan het projectteam overzichtelijker. 

Het projectteam werkt in ieder jaar naar een mijlpaal. Deze mijlpaal zal worden gevierd.

 

Ondersteunend team

Het risico is dat door het opdelen van de organisatie in subprojecten de kennis versnippert. Daarom zullen de projectteams worden ondersteund door een Raad van Toezicht en een financial team.

 

Maar hoe krijgen wij de organisatie Europese Conferentie gegund?

De Europese voorzitters stemmen in de General Assembly over wie de organisatie van een Europese Conferentie gegund krijgt. Hiervoor geeft een Europese voorzitter eerst aan dat een nationale organisatie de intentie heeft om een Europese Conferentie te organiseren. Tijdens de General Assembly van 12 juni 2021 heeft de voorzitter van JCI Nederland aangegeven dat JCI Nederland de intentie heeft om een Europese Conferentie te organiseren in de toekomst. 

Tijdens de General Assembly in juni 2022 zal de nationaal voorzitter aangegeven wanneer en waar JCI Nederland de Europese Conferentie wil organisaeren.

In 2023 zullen wij een bidbook indienen op basis waarvan de Europese voorzitters stemmen of JCI Nederland de organisatie van de Europese Conferentie gegund krijgt.

Hieronder hebben wij dit proces schematisch weergegeven:

Waar gaat de Europese Conferentie plaatsvinden in Nederland?

Dat weten we nog niet en daar hebben wij jullie voor nodig! Als Kamers weten jullie welke plek/stad/regio uitermate geschikt is voor het organiseren van een Europese Conferentie.

Voor het inventariseren van de locatie is een bid-formulier opgesteld. Dit bidformulier kunnen jullie versturen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Bij vragen kunnen jullie contact opnemen met Kim Scholten via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch op 06-20339368.

 

Draag jouw stad of regio aan!

Download het bidformulier hier: bidformulier!