CVA 2020- JCI KENNEMERLAND-4584 - JCI Nederland.jpg

Internationaal

JCI blijft bij uitstek de organisatie die groepen mensen vanuit verschillende culturen en achtergronden bij elkaar brengt en gezamenlijk tot oplossingen komt voor de uitdagingen waar we als internationale samenleving voor staan. Op deze pagina kunnen de leden van JCI Nederland kennis maken met bestaande samenwerkingen, met internationale evenementen en trainingen.