CVA 2020- JCI KENNEMERLAND-4584 - JCI Nederland.jpg

Tijdens de JCI Impact Summit afgelopen zaterdag is er helaas een moment te zien geweest waarin wij ons op verkeerde wijze hebben uitgelaten. Dat betreuren we ten zeerste.

Hoewel de intentie geenszins een verkeerde is geweest, hadden wij ons ervan bewust moeten zijn dat de wijze waarop deze uitlatingen zijn gedaan als kwetsend ervaren worden. Dat bewustzijn ontbrak en hiervoor bieden wij onze welgemeende excuses aan.

Het is ons duidelijk dat er werk te verzetten is binnen onze eigen vereniging en daarbuiten om het bewustzijn te vergroten wat onze woorden en uitingen met een ander kunnen doen.

De Federatiebesturen 2020 en 2021 nemen hier het voortouw in en zullen zich actief inzetten voor vergroting van de diversiteit en inclusiviteit binnen JCI en zullen gedrag dat in strijd is met deze waarden aan de kaak stellen en bespreken.

JCI Nederland hecht veel waarde aan diversiteit en inclusiviteit. Dit uit zich reeds door middel van onze partnerships, sprekers op onze events en onze internationale samenwerkingen en verbanden. Daar waar we op veel verschillende vlakken al een diverse vereniging zijn, is er werk te verzetten om ook een inclusieve vereniging te blijven. Hierin moeten en zullen we stappen maken.

Samen kunnen we meer bereiken en meerdere perspectieven maken samen een groter geheel. Het maakt ideeën beter gedragen en projecten nog relevanter. Het is uitermate belangrijk dat we met elkaar het gesprek verdiepen over dit onderwerp en ons bewustzijn vergroten welke impact bepaalde acties en woorden hebben op anderen. Zonder elkaar te veroordelen, maar door het gesprek aan te gaan en elkaars perspectieven proberen te begrijpen.

Naast het creëren en uitlokken van dat brede gesprek, zullen wij de werkgroep Diversity & Inclusion oprichten. De werkgroep zet zich in om tot breed gedragen acties te komen die het bewustzijn vergroten en leiden tot een meer divers en inclusief JCI Nederland.

Wij nodigen iedereen van harte uit om mee te doen aan dit gesprek, je ervaringen en je behoeften te delen en om ons feedback te geven in die gevallen dat wij dingen beter kunnen doen! We horen ook graag hoe we dit gesprek op een voor jou veilige manier kunnen voeren en wat wij als bestuursleden kunnen doen om die veilige omgeving te creëren.

Ten slotte: heb je zelf negatieve ervaringen binnen JCI Nederland? Weet dat je hiervoor in alle vertrouwelijkheid terecht kunt bij onze Vertrouwenscommissie op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Namens JCI Nederland,

Bas Siers 

Nationaal Voorzitter JCI Nederland 2020

&

Rianne Kamphuisen

Nationaal Voorzitter JCI Nederland 2021

 

Statement regarding offensive action during JCI Impact Summit

During the JCI Impact Summit that took place last Saturday a moment was shown that was offensive. We regret this sincerely. Despite the good intentions, we should have been aware that the way in which we acted could be perceived as hurtful. That awareness was lacking and therefore we offer our heartfelt apologies.

It is clear to us that there is still work to be done within our organisation as there is outside to increase our awareness about the impact of our words and action however well intended they may have been.

The National Board of JCI The Netherlands for 2020 and 2021 will take the lead in increasing this awareness and will actively strive for more diversity and inclusion within JCI. We will address and denounce behaviour that is in violation of these values.

JCI The Netherlands cares immensely about increasing the diversity and inclusivity of its organisation. We already try to address this by our partnerships, speakers at events and our international collaborations and connections. In many ways we are a diverse organisation but if we are to represent the broad Dutch society as a whole, we have work to do. We must and shall make steps to address this.

Together we can achieve more, and multiple perspectives make a broader scope. It makes ideas stronger and projects more relevant. 

It is of the utmost importance that we deepen the conversation on this subject and also increase our awareness on the impact of certain actions and words on other people. Without judging each other, but by joining in conversation and sincerely try to understand each other’s perspectives. Therefore, besides creating and persuading that broad conversation we will raise a committee on Diversity & Inclusion within JCI The Netherlands. This committee’s goal is to raise awareness and facilitate the conversation to come up with concrete actions towards a more diverse and inclusive organisation.

We welcome you to join us in this conversation, to share your experiences and needs and to give us feedback on those instances where we fall short. We also like to hear how we can facilitate this conversation in a way that is safe for you.

Do you have any negative experiences with JCI The Netherlands? Please feel safe to reach out to our Confidential Committee via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

On behalf of JCI The Netherlands,

Bas Siers

National President JCI The Netherlands 2020

&

Rianne Kamphuisen

National President JCI The Netherlands 2021