Fotograaf Tom Beltman - JCI Wereldcongres 02  2017 - woensdag - JCI Nederland.jpg

JCI Nederland en HOGIAF hebben op 2 juni 2018 een 3-jarige samenwerkingsovereenkomst ondertekend tijdens het door JCI Nederland georganiseerde College van Afgevaardigden in Alphen aan den Rijn. Via dit partnerschap zullen JCI Nederland en HOGIAF hun leden met elkaar in contact brengen en kennis met elkaar laten maken, zodat wederzijdse kennis en ervaring kunnen worden uitgewisseld. Hiervoor zullen beide partijen hun diensten en activiteiten beschikbaar stellen voor elkaars leden en gezamenlijk evenementen organiseren.

JCI (Junior Chamber International) is een wereldwijd netwerk van jonge ondernemende mensen (tot 40 jaar) die met beide benen in de maatschappij staan. Ze organiseren diverse initiatieven om, in eigen omgeving, positieve maatschappelijke verandering te realiseren. Wereldwijd heeft JCI meer dan 200.000 leden verspreidt over ongeveer 120 landen. JCI Nederland telt bijna 2.500 leden, verdeeld over zo’n honderd lokale verenigingen die Kamers worden genoemd.

HOGIAF (Helpt Ondernemers Groeien In Alle Facetten) is de grootste cross-culturele ondernemersvereniging in Nederland, bestaande uit voornamelijk ondernemers met een migrantenachtergrond. Het voornaamste doel van HOGIAF is het proactief ondersteunen van ondernemers op uiteenlopende onderdelen van ondernemerschap om bij te dragen aan duurzame groei. Hierbij richt HOGIAF zich met name op de professionalisering en internationalisering van haar leden.

JCI Nederland-voorzitter Renée van der Zwan ziet het partnerschap als een verrijking voor beide organisaties: “JCI-leden mogen activiteiten van HOGIAF bezoeken tegen dezelfde prijs als HOGIAF-leden. Denk aan het bezoeken van  congressen, workshops en netwerkactiviteiten. Hiermee bundelen we letterlijk de krachten van beide netwerken met instandhouding van de eigen identiteit. In de toekomst zie ik twee krachtige verenigingen die samen toonaangevende evenementen organiseren waar leden van beide verenigingen makkelijk met elkaar in contact komen, elkaar helpen en optimaal gebruik maken van elkaars kennis, achtergrond en contacten”.

HOGIAF-voorzitter Ahmet Taskan beschouwt de samenwerking als een unieke kans en een maatschappelijke verantwoordelijkheid: “Het is onwenselijk dat verschillende groepen langs elkaar heen leven binnen onze samenleving. Organisaties dienen hier vanuit hun voorbeeldfunctie iets aan te doen. Wij zijn ervan overtuigd dat wij via deze overeenkomst gezamenlijk een positieve bijdrage zullen leveren aan de bevordering van cross-culturele samenwerking”.

HOGIAF-directeur Ayhan Eren stelt tot slot dat het partnerschap tussen JCI Nederland en HOGIAF een mooie win-win situatie tot gevolg zal hebben: “Het samenbrengen van personen uit twee van elkaar verschillende netwerken qua samenstelling, zal een positief effect hebben op zowel de ontwikkeling als de vergroting van het netwerk van de leden van beide organisaties. Ik kijk dan ook enorm uit naar de kruisbestuiving die tussen beide netwerken zal plaatsvinden”.