CvA JCI Nederland in studio First Impression audiovisueel.jpg

Om jou en je gegevens (online) beter te beschermen gaat er vanaf 25 mei aanstaande een nieuwe wet van kracht; de GDPR. Heel plat gezegd krijg jij als eigenaar van de gegevens meer invloed op of en hoe organisaties jouw gegevens verwerken. De nieuwe Europese privacywetgeving heeft ook impact op JCI Nederland en haar leden. Wij vinden het belangrijk dat jullie weten welke gevolgen dit heeft en wat jij kunt doen om je persoonsgegevens te beschermen.

Afgelopen week is er een mail naar de Kamersbesturen gestuurd met daarin de verwerkersovereenkomst (een officieel document dat vastlegt dat de Kamer toestemming geeft aan JCI Nederland en Cantrijn om de persoonsgegevens te verwerken ten behoeve van de DLA), ons geüpdate privacybeleid en een advies aan de Kamer met een daarbij behorende checklist. Want niet alleen JCI Nederland moet voldoen aan deze regels, ook elke afzonderlijke Kamer heeft deze verplichting naar haar leden. 

Zoals gezegd, ben jij 'in charge' als het om jouw gegevens gaat. Daarom informeren we met deze e-mail alle leden over deze documenten. Zodat jij precies weet wat er speelt en wat jij kunt doen om je persoons gegevens te beschermen. En natuurlijk ook,  zodat je weet - en gerustgesteld wordt - dat JCI Nederland op een correcte manier met jouw gegevens omgaat en wij er alles aan zullen doen je gegevens vertrouwelijk en veilig te behandelen. 

Download privacybeleid

Download verwerkersovereenkomst

Download advies aan de Kamer 

Download checklist

Download disclaimer