CVA 2020- JCI KENNEMERLAND-4584 - JCI Nederland.jpg

De Global Goals voor Sustainable Development, hoe kun je deze omarmen? Betekent het de start van een nieuw project? Welke voorbeelden en mogelijkheden zijn er om mee aan de slag te gaan? Vragen die we met veel plezier beantwoorden, onder andere tijdens deze info avond. Het net geopende “The Green House” in Utrecht is een unieke plek voor inspiratie en ideeën. Een restaurant, Urban Farm, Green Hub en stadsterras in één.

Een voorbeeld waar verschillende Global Goals zichtbaar zijn. Een gebouw dat volledig circulair en duurzaam is gebouwd. Zo veel als mogelijk hergebruikte materialen en lokale streekproducten worden ingezet. Producten geleased of geleverd zijn naar gebruik en blijven daarmee in bezit van de leverancier. Verschillende partners als Strukton, Ballast Nedam, Facilicom, Albron en The Colour Kitchen een samenwerkingscontract zijn aangegaan. Samen zijn zij de komende 15 jaar verantwoordelijk voor het resultaat.

Hoe kun jij een changemaker zijn?

Dat kan op verschillende manieren. Als ondernemer, als manager, als medewerker, als vrijwilliger, als burger of als lid bij JCI. De Global Goals voor Sustainable Development bieden houvast om op lokaal niveau je impact te vergroten. Meer te kunnen doen en betekenen naast het ondersteunen van organisaties met tijd, kennis, handjes en het inzamelen van geld voor een goed doel. De 17 doelen zijn met elkaar verbonden. Wanneer je bijvoorbeeld kiest voor Climate Action, raak je ook de andere doelen.

De achtergrond

Het thema duurzaamheid is niet nieuw, alleen de noodzaak om er iets aan te doen wordt wel groter. Zonder dat we ons er als vereniging altijd bewust van zijn, hebben we de afgelopen jaren veel waarde toevoegende activiteiten met succes gerealiseerd. Zoals 1000 kansen in verschillende vormen tot  en tijdens het Wereldcongres in 2017.

Tegelijkertijd hebben we reëel te zijn. Als het gaat om het beëindigen van armoede, het verminderen van ongelijkheid en bestrijden van klimaatverandering is er nog een wereld te winnen. Vraag maar eens aan je buurman of buurvrouw of de Global Goals en de urgentie van verandering bekend zijn. Het is aan ons om meer mensen er bewust van te maken en over te gaan tot actie.


Mogelijkheden binnen bereik


Elke kamer organiseert op zijn of haar manier fantastische activiteiten. Wat kun je voor, tijdens en na bestaande events of projecten met een aantal duurzame doelen doen? Van waterbesparing, hergebruik van materialen, inzetten van onbenut talent of op het gebied van onderwijs? Het omarmen van de Global Goals vraagt iets anders van de samenwerkingspartners en trekt mogelijk ook potentiële leden aan. 

 

“We kunnen de Global Goals ook integreren in onze bestaande projecten”

 

Nieuwe initiatieven

Een andere mogelijkheid is het starten van een nieuw project. Bijvoorbeeld door mee te doen met World Clean-Up Day op 15 september 2018. Een aantal kamers zijn enthousiast aan de slag. Binnen MT Impact zijn we initiatieven aan het verkennen, zoals The World Largest Lesson waarbij je met kinderen aan de slag gaat.

Inzicht

Welke Global Goals passen bij jou of hebben de interesse van de kamer? Om dat te ontdekken is deze avond een SDG spel gespeeld. Enige lenigheid op een twistermat was vereist. Vanuit MT Impact staan we klaar om het spel met jullie te spelen of meer over Global Goals te delen. Wie volgt er na JCI Utrecht?

 

 “Het SDG spel kunnen we ook in onze kamer spelen”


Wacht niet tot morgen en start vandaag!

Thuis, in je dagelijks leven. Tijdens het doen van je boodschappen, onderweg of in je eigen straat. Doe je mee?